Náhradní plnění

Vážení současní i budoucí zákazníci,
rádi bychom Vás informovali o možnosti využít odběrem našich služeb a výrobků tzv. NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ za zaměstnance se zdravotním postižením.
Pro ty z Vás, kteří úplně neví, o čem mluvíme, si dovolíme malé vysvětlení.

Máte v pracovním poměru více než 25 zaměstnanců?

Pokud ano, věnujte pozornost následujícím řádkám. V JEZTE S NÁMI máme totiž více než 50% zdravotně postižených zaměstnanců. Umíme Vám tak odběrem našich služeb a výrobků pomoci 
 s povinným podílem stanoveným zákonem o zaměstnanosti, který pro Vás znamená velké 

a zbytečné odvody do státního rozpočtu.

Vysvětlíme…

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ukládá KAŽDÉMU zaměstnavateli (včetně státních institucí, nadací, fondů, obecně prospěšným společnostem, sportovním klubům atd.) s 25 a více zaměstnanci POVINNOST zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinný podíl (§81) těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4%.

Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy (§82).

V případě, že sami nezaměstnáváte potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odebráním výrobků nebo služeb od organizací zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, tedy např. od JEZTE S NÁMI.

Příklad: V případě, že zaměstnáváte 25 osob, musíte buď: • zaměstnat 1 pracovníka se zdravotním postižením

• odebrat zboží nebo služby v hodnotě 259.329,- Kč od organizací, které mohou poskytovat NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

zaplatit do státní kasy 92.618,- Kč
nebo zkombinujete tyto možnosti mezi sebou.

(Pozn.: při výpočtu se vychází z průměrné měsíční mzdy za I. až III. čtvrtletí rok 2021 ve výši 37.047,- Kč)